Følgende vilkår er gjeldende når man leier utstyr fra iProduksjon AS.

- Som leietaker av vårt utstyr plikter du deg til å holde de frister som er avtalt i forbindelse med henting og levering.
- Utstyret skal leveres i den stand som utstyret var i ved utlevering.
- All skade på utstyret skal dekkes av leietager.
- Leietager må ha et registrert selskap.
- Alle priser er oppgitt eks. mva.
- Faktura sendes når utstyret er levert inn, med betalingsfrist på 14 dager.