Niklas Røseth
Produsent

Niklas startet iProduksjon i 2012.
Niklas evner å løse de ulike oppdragene på ulik måte og er god til å se kundens behov. Postproduksjon er også et sted Niklas kan briljere med sine gode tilbakemeldinger, og evner å se hver produksjon i hvert sitt lys.

telefon: 47801831