Kampanje for Nyt Norge hvor fokus var norske råvarer. 
Første del av produksjonen foregikk i studio sammen med tre norske matinfluensere. 
Del to var rundt på norske gårder for å filme alt fra blomster, byggkorn til nattopptak på jordbærgård.
Vår kunde: Essence Mediacom Norge
Produsent: Niklas Røseth
Regi: Christian F. Schüssler
Fotograf: Espen Olsen
B-kamera: Knut Svanes Lunde
Matstylist: Monica B. Sjøli // Team Sporenstrek
Assistent: Ibe B. Gaarder

Klipp: Alex Holm