Regi og manus: Severin Eskeland
Produsert av: Eske & Horn, iProduksjon, Cultivate Entertainment Partners

Anna: Brit Landa
Ansgar: Helge Jordal
Anna som barn: Dina Bergsvåg Eskeland
Mor: Torill B. Falk
Gerhard Vatna: Ståle Eskeland


Produsent: Severin Eskeland, Patrick Strøm
Foto og lys: Espen Olsen
Lyd: Magne Steinsvoll

Kam.ass., drone og grip: Jimmi Salomonsen
Musikk: Raymond Enoksen
Produksjons design: Line Nordstad
Innspillingsleder: Vanja Valdal Myrvold
Poster: Vidar Tevasvold Aune
Grading: Espen Olsen